Загальні збори РМВ НАН України-22.12.2015

 

22 грудня 2015 року у Будинку вчених було проведено Загальні збори РМВ НАН України.

 

Порядок денний:

1.    Доповіді учасників (по 5-7хв).

2.    Звіт по діяльності РМВ НАН України за 2015р.

3.    План роботи РМВ НАН України на 2016р.

4.    Обговорення пропозицій щодо внесення змін до Положення РМВ НАН України.

5.    Обговорення пропозицій щодо типового Положення РМВ Відділення НАН України.

6.    Прийняття до РМВ НАН України нових делегатів.

7.    Різне.

Список доповідачів:

Ірина Тихонкова Українські Наукові Журнали (usj.org.ua) - Інформаційний ресурс для науковців.

Олександр Скороход Міжнародна молодіжна конференція – візитівка Відділення

Сергій Гончаров «Дні науки»

Наталія Атамась «Дні рослин-2015»

Олексій Болдирєв Проект «Моя наука»

Ксенія Гулак Конкурс від Вікімедіа

Дмитро Герасимчук «Наука. Бізнес. Інновації»

Вероніка Гур'янова Як отримати міжнародний грант?

Юлія Безвершенко Законотворча діяльність

Сергій Жабін Про результати анкетування молодих вчених НАН України у 2015 році

Антон Сененко Які докази того, що ми всі давно в пеклі?

Андрій Мелащенко Технологічна платформа молодих науковців НАН України

Юлія Безвершенко Методика оцінювання наукової діяльності установ НАН України.

Олександр Скороход Спортивна діяльність РМВ НАН України
 

Делегати на Загальні збори РМВ НАН України

(22 грудня 2015 р.)

 

Прізвище, ім’я та
по батькові

Наукова установа
НАН України

Посада та науковий ступінь

Статус в РМВ (голова, заступники, секретар, члени)

Присутність на Зборах

Відділення Біохімії, Фізіології та Молекулярної Біології

 

1.

Скороход Олександр Миколайович

Інститут молекулярної біології та генетики

н.с., 
к.б.н.

Голова

                       √

2.

Болдирєв Олексій Ігоревич

Міжнародний центр молекулярної фізіології

м.н.с.

заст. голови

 

                       √

3.

Пиршев Кирило Олександрович

Інститут Біохімії ім. О.В. Паладінна

аспірант

секретар

 

                       √

Відділення Загальної Біології

 

1.

Атамась Наталія Сергіївна

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

н.с.

Голова РМВ Відділення Загальної зоології

                         √

2.

Дражнікова Анна Вікторівна

Національний авіаційний університет (кафедра біотехнології)

асистент кафедри

Заст. Голови РМВ Відділення

                         √

3.

Ганжа Христина Дмитрівна

Інститут гідробіології НАН України

пров. інж.,

Член РМВ Відділення

                          √

 

 

 

1.

Мелащенко Андрій Олегович

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

с.н.с.,
к.ф.-м.н.

Голова РМВ Відділення Загальної зоології

 

                        √

2.

Жабін Сергій Олександрович

ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

уч. секр.,
к.і.н.

Заст. Голови РМВ Відділення

                         √

3.

Горбов Іван Васильович

Інститут проблем реєстрації інформації

с.н.с., 
к.т.н.

Член РМВ Відділення

                          √

 

Відділення Історії, Філософії та Права

 

1.

Шумило Михайло Миколайович

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

с.н.с., 
к.ю.н.

Голова РМВ Відділення Загальної зоології

                          √

 

2.

Милько Володимир Іванович

Інститут історії України

н.с., 
к.і.н.

Заст. Голови РМВ Відділення

                           √

 

3.

Самчук Роман Васильович

Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди

н.с.,к.філос.н.

Член РМВ Відділення

                           -

 

Відділення літератури, мови і мистецтвознавства

 

1.

Дочу Аліна Рашитівна

Інститут мовознавства

ім. О. О. Потебні

м.н.с., к. філол. н.

член

 

                           -

2

Бербенець Людмила Сергіїівна

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка 

м.н.с.;

к. філол. н

 

голова

                          √

3

Тимошук Роман Павлович

Український мовно‑інформаційний фонд

н.с., к. філол. н.

член

                           √

 

Відділення Математики

 

1.

Янченко Сергій Якович

Інститут математики

н.с.,

к.ф.-м.н.

заступник голови

РМВ

                             -

 

2.

Горюнов Андрій Сергійович
 

Інститут математики

н.с.,

к.ф.-м.н.

секретар РМВ

                            √

3.

 

 

 

 

 

Відділення Механіки

 

1.

Димитрієва

Наталія Федорівна

 

Інститут гідромеханіки

НАН України

с.н.с., к.ф-м.н.

 

Голова Ради

 

                             √

2.

Хотенко Олена Олександрівна

 

Інститут механіки

ім. С.П.Тимошенка НАН України

н.с., к.ф-м.н.

 

Заступник голови Ради

                             -

 

3.

Круц В.П.

 

Інститут проблем міцності

ім. Г.С.Писаренка НАН України

с.н.с., к.т.н.

 

Секретар Ради

                            √

 

Відділення Наук про Землю

 

1.

Гречанівський О.Є.

 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України

с.н.с., к.фіз.-мат.н.

Голова РМВ ІГМР НАН України

 

                           √

2.

Кирпач Ю.В.

 

Інститут геологічних наук НАН України

м.н.с.

Заст. голови РМВ ІГН НАН України

                            -

3.

Курило С.І.

 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України

н.с., к.геол.н.

Голова РМВ Віділення наук про Землю НАН України

                           √

 

Відділення Фізики і Астрономії

 

1.

Безвершенко Юлія Василівна

Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова

м.н.с.,
к.ф.-м.н.

Голова

                           

 

2.

Сененко Антон Ігорович

Інститут фізики

с.н.с, 
к.ф.-м.н.

заступник

 

                          √

3.

Стратійчук Ірина Борисівна

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова

с.н.с, 
к.х.н.

член

 

                          √

Відділення Фізико-Технічних Проблем Матеріалознавства

 

1.

Полішко Ганна Олексіївна

Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона

с.н.с.,

к.т.н.

заступник

 

                          √

2.

Полярус Олена Миколаївна

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича

с.н.с.,

к.т.н.

секретар

 

                          √

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього делегатів: 28

Присутні:            23

 

3. План роботи РМВ НАН України на 2016р.

Виступив: Скороход О.М. - представив план роботи. Микитюк Т. - запропонував включити волейбол до спортивної діяльності на 2016р.

Голосували:

За: 21

Проти: 0

Утримався: 2

Рішення прийнято.

 

4. Обговорення пропозицій щодо внесення змін до положення РМВ НАН України.

Виступив: Скороход О.М. - представив розроблене робочою групою полоення РМВ НАН України. Шумило М. - запропонував - підтримати. 
Голосували:

За: 23

Проти: 0
Утримався: 0

Рішення прийнято.

 

5.  Обговорення пропозицій щодо типового положення РМВ Відділення НАН України.

Виступили: Скороход О.М. - представив типове положення, розроблене робочою групою. Безвершенко Ю.В. - зазначила, що типове положення є лише зразком для РМВ Відділень. Мелащенко А. - запропонував підтримати.

Голосували: 

За: 23

Прото: 0

Утримався: 0
 

Рішення прийнято.

 

6. Прийняття нових делегатів від РМВ Відділень НАН України до складу РМВ.

Виступили: Скороход О.М. - розповів, що згідно механізму, закладеному у Положенні РМВ НАН України, нові делегати Відділень можуть бути прийняті до склади РМВ НАН України у будь-який момент часу та зазначив, що РМВ НАН України - очікує на розширення свого складу найближчим часом.

Дата: 
Вівторок, 22 Грудень, 2015 -
18:30 до 22:00
Тип зустрічі: