ЗВЕРНЕННЯ РМВ НАН України до Президії НАН України від 3 лютого 2016р.

Ситуація з фінансуванням установ НАН України y 2016 є більш ніж складною. По інститутах не вистачає від 15 до 40% коштів на утримання теперішнього штатного розпису співробітників. Вже почалися звільнення, типовим є 4-ох чи 3-и денний робочий тиждень. Вочевидь – треба щось робити аби сконцентрувати наявні ресурси для підтримки в першу чергу установ та лабораторій в яких ще роблять науку.

20 січня вийшла постанова Президії №11 у якій розпочато процес «оптимізації» та вказано відповідальних за виконання різних його етапів. Зокрема, дано завдання бюро секцій та відділень сформувати комісії, які вироблять положення та критерії згідно яких буде зроблено новий перерозподіл коштів між відділеннями та серед установ в межах відділень. 

На жаль, незважаючи на наші попередні запити – досі не відомо: 1) реального стану фінансових справ по Інститутах, Президії; 2) чи було здійснено якісь заходи щодо тиску на Мінфін аби внесли зміни до проекту бюджету 2016 та збільшили фінансування НАН України; 3) чому процес формування положень та критеріїв для оцінки діяльності установ - є для нас та решти співробітників – цілком закритим. І ще низка запитань. 

Сьогодні передав звернення від РМВ НАН України та двох Відділень до Президії. Наші вимоги:

1. Оприлюднення усієї фінансової звітності Президії НАН України та відділень шляхом опублікування у відкритому доступі на сайті НАН України у розділі "Діяльність", підрозділ "Звіти" повних відсканованих копій штатного розкладу та кошторисів Президії, секцій, відділень, установ НАН України у 2015 році (включаючи спецфонди) та кошторису Президії, секцій, відділень, установ на перший та другий квартал 2016 року.

2. Повний звіт (разом із відсканованими копіями документів, скарг, звернень, пропозицій тощо) щодо заходів, які було здійснено у 2015 році та планується здійснити згідно з пунктом 6.3 Постанови у 2016 році щодо внесення пропозицій до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо необхідності збільшення обсягів бюджетного фінансування НАН України разом з прізвищами осіб, які за це відповідають, у відкритому доступі на сайті НАН України у розділі “Діяльність”, підрозділ “Звіти”. 

3. Ініціювання звернення до Конституційного Суду України щодо суперечності статті 28 Закону України “Про Державний бюджет на 2016 рік” та Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” у частині самоврядності Національної та гагалузевих академій наук.

4. Залучення представників Ради молодих вчених (РМВ) НАН України, Рад молодих вчених при відділеннях до відповідних робочих груп та комісій, які будуть готувати пропозиції щодо критеріїв для оцінювання діяльності установ при секціях та відділеннях. А також обов’язкова участь голів РМВ установ у комісіях, які формують критерії оцінювання співробітників у самих установах НАН України.

5. Опублікування та роз’яснення положень та критеріїв оцінювання наукових установ, які будуть використовуватися комісіями при секціях та відділеннях для перерозподілу фінансування між установами відділень, самими відділеннями, а також критеріїв, які будуть використовуватися для оцінки діяльності установ при Президії НАН України та апарату Президії НАН України.

6. Щонайшвидше доопрацювання методики оцінки ефективності діяльності наукових установ НАН України з урахуванням специфіки діяльності у різних галузях науки, затвердження цієї методики на рівні секцій, відділень, апробація та втілення протягом 2016 року.